Historie

Historická pohlednice na stránkách:  http://www.fotohistorie.cz/Pardubicky/Chrudim/Kraskov

Z dobových zápisů o osadách lichtenburského pansvtví 12 Kraskov, Počátky, Javorka, Nouzov, Žďárec. Některé pasáže ze smlouvy o dělení majetku mezi bratry Albrechta a Václava Robmhápa ze Suché v roce 1564 : Item hrad lichtuemburský, tak jakž ve své ohradě jest i s městečkem Podhradím … Item k tomu hradu dvuor třemošský s rolemi a lukami, kterých nemálo k tomu dvoru jest, tak jak se ho užívá i s těmi lukami, kteréž do Ronova držívali s zahradami, pastvinami, též s chmelnicí, štěpnicí, kteráž slove hruště, na kteréžto Hrušti jest rybníček … Item ves Rudov … Item ves Zbyslavicz … Item ves Dietonice … Item ves Pařížov … Item ve vsi Počátkách suma lidí osedlých 3, suma úroku ročního 52 zl, suma roboty ženné 33 dní , suma slepic 4, suma vajec 22, tu jsou role panské, které se k zámku osívají, ode vsi pusté , která sloula Dobrá Voda. Item dům nový panský, blízko od té vsi, kterejž slove vejborno tu se také vystavěl. Blažek z Počátek z těch panskejch rolí ještě nic neplatí, neb mu není nic odměřeno. Item ves Lhota Čertova… Item ves Skalka… Item ves Zavratce … Městečko Ronov … … I tem ves Kraskov, suma lidí osedlých i s mlynářem, kterej na mlejně pekelským jest 23, suma úroku ročního 10 kop 21zl, suma roboty ženné 44 dní, suma slepic 44, suma loučného 1 kopa zl. Item při té vsi sou louky panský na Bučinách, též louka pekelská, které se k zámku klidívají a roly od kraskova na Pekelskoloukou u ležící. … Item ves Žďárec, suma lidí osedlých 24, suma úroku ročního 12 kop 21 zl., suma roboty ženné 24 dní, suma slepic 23, suma vajec 2 kopy 20. Item k tomu dílu hajemství tato se kladou : Tato hájemství sou na dědictví tohoto dílu. Item hájemství Kraskovské. Item hájemství Žďárecké, oboje hájemství kladou se k tomuto dílu tak a potud, jakž a pokud hajný závsí Kraskova a pokud hajný závsí Žďárce společné hájí a jak ta hájemství, totiž Kraskovský a Žďárecký od hájemství Sečského skrze mně nově rozmezeno hranicemi … Item tato hájemství sou na zápisenství k tomuto dílu. item hájemství Počátecký, tak a potud jak z nadepsaných vesnic a městečka Podhrádí hajní za mne sázívali a sází… Item Potoci tyto. Item potok Kraskovský, kterejž mimo pekelnej mlejn teče až do správcovství Ronovského. Item potok ve vsi Počátkách … Item Rybníci tyto na dědictví. Item rybník Kraskovský, do kterého se může nasaditi 10 kop. Item rybník pekelský, do kterého se sází na kapry 20 kop. Pod tím rybníkem jest pila panská … V sobotu po sv. Martině roku 1567 převedl Albrecht Robmháp ze Suché a na Lichtemburce k zápisnému panství Lichtenburskému i věno své první manželky Juliany ze Ždiarec, vsi celé s dědínami, lukami, lesy , hájemstvím, rybníky zejména kraskovským, pekelským a pilou pod tím rybníkem, pod miesteczkem Seczí … Za účast ve stavovských nepokojích roku 1618 na protestanstké straně, potrestal císař Zikmund Albrechta Robmhápa soudním rozhodnutím v roce 1623, kterým vzal jeho zboží do císařského manství. Po smrti Albrechtově (1624) podrobili se trestu až jeho synové, kteří převzali … o svatém Michaeli, archandělu Páně, octobris, léta 1626 … panství jako císařské léno.

Předešlé střípky z historie čerpány z práce nadšeného historika Jířího Labutě.
Pokud se chcete dozvědět více o historii i současnosti zdejšího okolí, pak právě pro Vás sepsal tento autor zajímavou publikaci s názvem :

Třemošnice
od Lichtenburků k současnosti

 

Sdílejte přes Facebook a Twitter These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Twitter